Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
25. června 2021 ..:: HOME ::.. Zaregistrovat se  Přihlásit se
Prohlášení o soukromí

Cinema Teatro Italia se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web Cinema Teatro Italia a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu Cinema Teatro Italia souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

Cinema Teatro Italia shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. Cinema Teatro Italia také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na Cinema Teatro Italia automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou Cinema Teatro Italia využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu Cinema Teatro Italia.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu Cinema Teatro Italia, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: Cinema Teatro Italia nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

Cinema Teatro Italia doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na Cinema Teatro Italia. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. Cinema Teatro Italia nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo Cinema Teatro Italia a rodinu webů Cinema Teatro Italia.

Použití osobních informací

Cinema Teatro Italia shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu Cinema Teatro Italia a k poskytování služeb, o které jste požádali. Cinema Teatro Italia také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z Cinema Teatro Italia a jeho přidružených částí. Cinema Teatro Italia vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. Cinema Teatro Italia neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. Cinema Teatro Italia Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc Cinema Teatro Italia může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb Cinema Teatro Italia a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

Cinema Teatro Italia nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

Cinema Teatro Italia udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu Cinema Teatro Italia za účelem zjištění, jaké služby Cinema Teatro Italia jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům Cinema Teatro Italia, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web Cinema Teatro Italia prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící Cinema Teatro Italia nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku Cinema Teatro Italia a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů Cinema Teatro Italia nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web Cinema Teatro Italia používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky Cinema Teatro Italia nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti Cinema Teatro Italia, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb Cinema Teatro Italia nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

Cinema Teatro Italia zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. Cinema Teatro Italia uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

Cinema Teatro Italia vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se Cinema Teatro Italia nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte Cinema Teatro Italia na adrese admin@127.0.0.1. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.

Cinema Teatro Italia di Archetti Lorenzo e Pasquale S. Giuseppe Ves.no (NA)   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2021 by DotNetNuke Corporation